Informace
Formát 210 x 210 mm
Tisk plnobarevný
Rozsah min. 32 stran
Vazba paperback
Distribuce v roce 2024 – 2025 (platnost 1 rok od distribuce)
po celé ČR – nemocnice, lékařská zařízení, wellness
Prodejní cena zdarma
Dodání hotové inzerce v elektronické podobě
Plnohodnotné PDF tiskové pdf s ořezem
Illustrator EPS verze 2024, písmo v křivkách
CorelDRAW verze 2021, písmo do křivek, export do *.eps nebo *.pdf
Rastrované inzeráty* v min. rozlišení 300 dpi, bez komprese
Spadávka min. 3 mm po všech stranách
Zrcadlo okraje vlevo a vpravo 19 mm, nahoře a dole 13 mmčíslo smlouvy o inzerci (např. XXXX2024. pdf)
Rozsah textu pro PR max. 4 400 znaků / 1 tiskovou stránku vč. mezer bez využití obrazového materiálu v textu

Vždy je nutno poslat kontrolní výtisk 1:1 ve CMYKu, písemně schválený klientem. Ke každé inzerci je nutno dodat náhled z dodané inzerce ve formátu PDF v barevném CMYK prostoru.

V případě dodaných dat jiným způsobem nebo nedodržením výše uvedených informací a v případě dat nevhodných pro tisk budou tato odmítnuta a inzerent je povinen dodat neprodleně nová. Za obsah a provedení inzerce si odpovídá inzerent sám. Do dodaných dat v žádném případě nezasahujeme!

* V případě dodání rastrovaných dat, dat vyexportovaných z programu Microsoft Office (Word, Excell apod.) a v barevném prostoru RGB nezodpovídáme za kvalitu a barevnou správnost vytištěného inzerátu!

Rozměry
420 x 210 mm 210 x 210 mm 172 x 186 mm 172 x 91 mm 102 x 210 mm 83 x 186 mm